Linjärmotor kommer från sjukhussäng justerar vinkeln till solen med hjälp av två fotoceller.

Solvinkelmätare kopplad till en dubbelfotocellförstärkare.

Fotocellförstärkaren är sen kopplad till en plc som tar hand om signalerna från förstärkaren. Vid uppsignal väntar plc med att skick ström till

Linjärmotorn efter 99 sekunder, motorn går sen max 1 sek väntar 99 sek tills den när rätt vinkel uppnås samtidigt räknar plc 1 sek pulserna för att sedan

stoppa efter visst antal pulser tills max solhöjd c:a 45 grader, finns inget mekaniskt gränsläge uppåt. Är gjort så för att eliminera konstiga fenomen

som kan bli vid soldis. (Blir dåliga skuggor för fotocellerna) När sen solfångaren vrids tillbaka på kvällen nollställs räkningen och går ner till minvinkel.

Vridningen görs sedan med denna motor. Ett digitalur skickar en puls till plc klockan 6:50 väntar 20 minuter börjar vrida motorn med hjälp

av den induktiva givaren 145 pulser var tjugonde minut blir samma fart som solen. Pulsgivaren fanns inte från början gick endast på tid,

problemet var att den gick för sakta när det var kallt och för fort när det var varmt. När den kommer till ändläget väntar den 2 timmar

innan den går tillbaka om inte den laddar solenergi då väntar den tills den slutar att ladda.

Start och stopp sköts av denna apparat. Startar vid 30 grader i solfångare. Kan även visa effekt.